Primena Amonijuma na zemljište i u substrate

Visok pH inhibira usvajanje mikroelemenata. Sa đubrivima koja sadrže amonijum, pH vrednost se može smanjiti. Različite kulture/tehnike obrade zahevaju različite pristupe.
Amonijumovi joni se u zemljištu uz pomoć bakterija nitrifikatora pretvaraju u nitratne jone. Tokom ovog procesa se otpuštaju H+ joni što dovodi do niže pH vrednosti. Ovaj proces zakišeljavanja se sporije razvija kada se u zemljištu nalaze veće količine kalcijum karbonata. U tom slučaju efekat zakišeljavanja dodavanjem amonijuma je znatno manji. Kada se u analizama zemljišta iz korenove zone pronadje amonijum to znači da je primenjeno ili nedovoljno vode ili previše amonijuma ili je količina kiseonika u zoni korena niska. Urea je dobar primer kiselog đubriva. Urea se sastoji iz amida karbonske kiseline koji se urea bakterijama konvertuju u amonijum koji se dejstom bakterija nitrifikatora pretvara u nitrate. U zemljištima koja sadrže velike količine kalcijuma, primena uree se mora vršiti sa posebnom pažnjom kako se amonijum ne bi vezao ili ispario.

Vreme primene

Kisela đubriva se preporučuju u našem programu prihrane baziranom na koncentraciji bikarbonata (HCO3) u običnoj vodi. Kod raznih tipova zemljišta količina amonijuma u hranljivom rastvoru se preračuna u odnosu na pH vrednost, sadržaj bikarbonata i koncentraciji amonijuma u uzorku zemljišta. Koncentracija bikarbonata ima najveći uticaj na odredjivanje doziranja amonijuma. Amonijum se preporučuje uglavnom pri pH vrednosti iznad 6.9.

Primena u substratima

Kada se koristi kamena vuna kao podloga količine amonijuma su ograničene. Npr. pri uzgajanju ruža ne preporučuje se upotreba amonijuma u standardnom hranljivom rastvoru u periodu od polovine Septembra sve do polovine Februara. Kod substrata od treseta 10-20% azota se unosi putem ammoniuma. Dodatni amonijum se preporučuje ukoliko se cilja na veće pH vrednosti.
Primena amonijuma u hranljivom rastvoru nije baš uvek preporučljiva. Npr kod uzgoja paradajza, visok sadržaj amonijuma može izazvati nepravilan razvoj korena.

Slobodno kontaktirajte naš HORTICENTAR tim u slučaju bilo kakvih dodatnih informacija. HORTICENTAR TIM vam stoji na raspolaganju!