Хортицентар/Универзитет во Белград

Во четврток Хортицентар — Greenhouse training center ќе потпише Меморандум за соработка со најстариот земјоделски факултет во регионот — Земјоделски факултет Белград.
Договорот отвара врата за практична обука на студентите во нашиот Хортицентар и имплементација на нови технологии.