Улогата на Са (Калциум) и Мg (Магнезиум) во растенијата

Ѓубривата во форма на калциум и магнезиум кои растенијата можат да ги примат се неопходни за добар раст на растението. Растенијата, како и сите живи организми, имаат потреба од минерали.

Улогата на калциум во растенијата

Калциумот игра важна улога во создавањето на растителното ткиво и овозможува подобар раст. Тој ги има следниве функции:

 • Ја зголемува отпорноста на растителното ткиво и овозможува исправени стеба,
 • Придонесува за нормален развој на коренот ,
 • Ја зголемува отпорноста на надворешен напад,
 • Ја зголемува хранливата вредност на фуражните култури.

 
Kalcium rastenija
 

Улогата на магнезиум во растенијата

Магнезиумот е неопходен минерал за растот на растението, игра голема улога во создавањето на хлорофил, од кој што зависи фотосинтезата. Без потребната количина на магнезиум растението неможе да расте. Магнезиумот учествува во многу процеси:

 • Формирање на хлорофил,
  • Светлина- апсорбција на зелен пигмент,
  • Ја акумулира сончевата светлина и ја претвара во хемиска енергија,
  • Овозможува синтеза на органски соедниненија кои се корисни за раст и функција на растението.
  • Синтеза на амино киселини и клеточни протеини,
  • Примање и транспорт на фосфор во растенијата,
  • Концентрација на витамин А и Ц,
  • Отпорност на неповолни фактори.
   •  
    Magnezium