Тренерите на Прива во учество на курсевите на Хортицентар

Хортицентар – Greenhouse training center направи нов договор со Прива. Нивните тренери ќе учествуваат на курсевите што Хортицентар ги организира почнувајќи од следниот.
Благодариме Прива!
Priva 1 Priva 2