Калиум Хлорид гранулирано


Карактеристики

 Potassium Chloride granular

  • Бели гранули
  • Високо ефикасен извор на калиум (K)

 
 
 
 
 
 
 
 


Информации за дозирање

NPK за употреба за полјоделски култури

Производ за полјоделски култури (пченица, пченка, шеќерна репка, сончоглед итн), 200 до 400kg/ha
Споменатите дози за употреба се субјект на почвени и климатски услови, можната употреба на арско ѓубриво, влијанието на претходните култури и останати специфични услови. Точните дози и фази на нанесување можат да бидат дадени после објективна дијагностичка процедура на пр. анализа на почва и растителен материјал.


Пакување

Достапен во пакување од 1.000 kg и 25 kg


Функција на Калиум Хлорид гранулирано

Хортицентар има комплетна линија на калиумови производи. Сите производи имаат добра растворливост и висока содржина на хранливи материи. Нашите основни ѓубрива се погодни за фолијарна и фертигациона употреба. За комплетен преглед на нашите калиумови ѓубрива посетете го нашиот сајт: www.horticentar.mk.