Перлит

Перлитот е неоргански субстрат со вулканско потекло кој се користи најчесто во градинарството и цвеќарството како мешан со други супстрати, за покривање на контејнери со расад или чист како медиум до крајот на вегетацијата на растението.
Предноста на перлитот е во тоа што: лесно прима вода ја задржува влагата, овозможува лесен и брз развој на коренот, има добар водно воздушен режим дури и мешан со други супстрати.
Во Хортицентар перлитот најчето го употребуваме како:
- Медиум чист или мешан за пикирање на растенијата и како медиум за целосната вегетација на растението. При што му овозможува на растението брз и изедначен раст и развој.

Доколку сакате подетални информации обратете се во просториите на Хортицентар – Greenhouse training center.