Отворен ден за посетители

Денес е отворен ден на Хортицентар Greenhouse Training Center.
По тој повод учениците од Средното Училиште Кочо Рацин од Свети Николе го посетија тренинг центарот, при што од нашите стручни лица беа упатени за начинот на работата Хортицентарот.