Еднонеделниот курс е успешно завршен

Еднонеделниот курс за студентите од Хрватска и Босна и Херцеговина успешно заврши денес. Сертификатите се доделени како и секогаш.