Хранливи недостатоци на растението

Capture
Недостатоците од Калциум (Ca) и Бор (B) се манифестираат на врвот на листовите.
Недостатоците од Сулфур (S), Манган (Mn), Железо (Fe) и Бакар (Cu) се манифестираат на младите листови на растението.
Недостатоците од Азот (N), Фосфор (P), Калиум (K), Магнезиум (Mg), Цинк (Zn) и Молибден (Mo) се манифестираат на старите односно долните листови на растението.

Доколку забележите некоја промена на листовите на растенијата контактирајте го тимот на Хортицентар или набавете некои од хранливите елементи од широката палета на ѓубрива кои ги нуди Хортицентар за вашите растенија.