NPK 20-20-20


Карактеристики

 NPK 20-20-20

  • Високо ефективен извор на азот (N), фосфор (P), калиум (K) во балансиран сооднос.
  • Се користи за време на целата сезона.
  • Високо растворлиц, чист, без прашина и не се стврднува.
  • Ниско ниво на натриум и хлорид.
  • Микроелементите се целосно хелатни.
  • Специјално дизајниран за фолијарно нанесување (преку лист).
  • Специјално дизјаниран за фертигација (капка по капка) во почвата како и за користење при безпочвеното производство.
  • Компатибилен со повеќето ѓубрива растворливи во вода, освен ѓубривата кои што содржат Калциум. Во овој случај , потребни се два резервоари или пак ѓубривата треба да бидат нанесени посебно.

Начин на дозирање | Фертигација (капка по капка)

Култура Време на апликација Дозирање во kg/ha
Овошки Веднаш после фазата на цветањето, за време на интензивниот развој и раст на плодот. 100 – 200 kg
Лозје После отворањето на пупката до главната вегетативна фаза. 100 – 150 kg
Зеленчук
(компир, кромид, морков)
Од вегетативниот развој до 10 дена пред зголемувањето на кртолата 100 – 200 kg
Зеленчук
(домат, краставица)
Од почетокот на вегетативниот развој до почетокот на развојот на плодот. 150 – 300 kg

Начин на дозирање | Фолијарно (преку лист)

Култура Време на апликација Дозирање на една апликација* Концентрација на раствор на спреј (w/v)
Овошки За време на интензивниот раст, развој на плодот на интервал од 15 дена 3 – 6 kg/hа 0.3 – 0.5%
Јагода За време на раниот вегетативен раст и после секоја берба - 2 – 5 kg/ha - 0.3 – 0.5%
Диња За време на вегетативниот раст - 3 – 6 kg/ha 0.5 – 0.8%
Зеленчук
(кромид, морков, компир)
3 апликации за време на развојната фаза - 3 – 6 kg/ha 0.3 – 0.5%
Зеленчук
(домат, краставица)
Од почетокот на вегетативниот развој до развојот на плодот - 5 – 10 kg/ha 0.4 – 0.6%
Полјоделски култури (пченка, жито, шеќерна репка) 3 апликации за време на фазата на развој - 3 – 6 kg/ha 0.5 – 1.0%
Лозје 3 пати за време на раниот вегетативен развој и со почетокот на развојот на плодот. - 3 – 5 kg/ha 0.3 – 0.5%

Пакување

Достапен во пакување од 1.000 kg или 25 kg


Функцијата на NPK 20 20 20

Ubinas | 20 – 20 – 20 + TE се препорачува кога високи дози на хранливи материи му се потребни на растението за време на критичните развојни фази. Може да се користи кога растението е изложено на екстра стрес исто така.