NPK 16-08-24


Карактеристики

 NPK 16-08-24

  • Високо ефикасен извор на калиум (K2O).
  • Се користи за време на критичните фази на развој.
  • Високо растворлив, чидт, без прашина и не се стврднува.
  • Ниско ниво на натриум и хлор.
  • Микроелементите се целосно хелатни.
  • Специјално дизајниран за фолијарно нанесување (преку лист).
  • Специјално дизјаниран за фертигација (капка по капка) во почвата како и за користење при безпочвеното производство.
  • Компатибилен со повеќето ѓубрива растворливи во вода, освен ѓубривата кои што содржат Калциум. Во овој случај , потребни се два резервоари или пак ѓубривата треба да бидат нанесени посебно.

 
 


Начин на дозирање | Фертигација (капка по капка)

Култура Време на апликација Дозирање во kg/ha
Овошки Може да се користи од почетокот на програмата за прихранување па се до 3-4 недели пред берба. 150 – 400 kg
Лозје Може да се користи од почетокот на прихранувањето. 100 – 250 kg
Зеленчук
(компир, кромид, морков)
После ртењето, по развојот на кртолата 100 – 200 kg
Зеленчук
(домат, краставица)
Почетокот на вегетативниот раст до 2-4 недели пред берба. 100 – 300 kg

Начин на дозирање | Фолијарно (преку лист)

Култура Време на апликација Дозирање на една апликација* Концентрација на раствор на спреј (w/v)
Овошки 3 – 5 апликации, на интервал 14 – 21 ден:
- Почнувајќи после формирањето на плодовите.
7 – 12 kg/hа 0.5 – 1.5%
Јагода За време на развојото на плодот 5 – 8 kg/ha - 1.0 – 1.5%
Диња 1 – 3 апликации, на интервал од 14 дена:
- За време на вегетативниот развој
- После цветањето
- За време на развојот на плодот
4 – 8 kg/ha 1.0 – 1.5%
Зеленчук
(кромид, морков)
3 апликации, на интервал 10-15 дена:
- 4 недели од ртењето
3 – 8 kg/ha 1.0 – 2.0%
Зеленчук
(домат, краставица)
2 – 4 апликации, на интервал од 10 дена:
- Од појавата на плодот
4 – 8 kg/ha 0.5 – 1.0%
Полски култури
(компир, шеќерна репка)
1 – 2 апликации:
- За време на вегетативниот раст
- За време на полнењето на зрното
3 – 6 kg/ha 1.0 – 1.5%
Лозје Од отворањето на пупките па се до 3-4 недели пред берба 3 – 6 kg/ha 0.5 – 1.0%

Пакување

Достапен во пакување од 1.000 kg и 25 kg


Функција на NPK 16 08 24

Clarión | 16 – 8 – 24 + 3 MgO + TE се препорачува кога високи дози на Калиум (K2O) се потребни на растението за време на критичните фази од развојот, на пр. кога плодовите и кртолите започнуваат со раст па се до крајот на зреење, пред зимското мирување кога на растението му е потребно дополнително ниво на грижа предизвикана од абиотски стрес предизвикан од суша или високи температури.