NPK 15-30-15


Карактеристики

 NPK 15-30-15

  • Високо ефикасен извор на Фосфор (P).
  • Се користи за време на специфична фаза од растот.
  • Високо растворлив, чист без прашина, не е подложен на стврднување.
  • Ниско ниво на натриум и хлорид.
  • Микроелементите се целосно хелатни.
  • Специјално дизајниран за фолијарно нанесување (преку лист).
  • Специјално дизјаниран за фертигација (капка по капка) во почвата како и за користење при безпочвеното производство.
  • Компатибилен со повеќето ѓубрива растворливи во вода, освен ѓубривата кои што содржат Калциум. Во овој случај , потребни се два резервоари или пак ѓубривата треба да бидат нанесени посебно.

 
 


Начин на дозирање | Фертигација (капка по капка)

Култура Време на апликација Дозирање во kg/ha
Овошки (јаткести овошки) Од почетокот на фертигацијата па се до 4 до 6 недели пред берба. 100 – 200 kg
Лозје Од почетокот на фертигацијата / раната фаза на отварање на пупките се до крајот на цветањето 50 – 200 kg
Зеленчук (компир, кромид, морков) Од почетокот на фертигацијата па се до развојот на кртолата 100 – 200 kg
Зеленчук (домат, краставица) Од насадувањето па се до 3 до 4 недели пред берба.
Во зависност од растението: зеленолисни и маслинести култури.
100 – 250 kg

Начин на дозирање | Фолијарно (преку лист)

Култура Време на апликација Дозирање на една апликација* Концентрација на раствор на спреј (w/v)
Овошки 1 – 3 апликации:
- Крај на фазата на цутење / раната фаза на развој на плодот
4 – 12 kg/hа 0.4 – 1.2%
Јагода Пред секоја фаза на цутење - 4 – 10 kg/ha - 0.4 – 0.8%
Диња 2 – 3 апликации:
- Пред цветањето
- На плодот
- За време на фазата на развој на плодот
- 5 – 8 kg/ha 0.5 – 1.0%
Зеленчук (домат, краставица) Доколку е потребен дополнителен фосфат од првата вегетативна фаза па се до 4-6 недели пред берба. - 3 – 6 kg/ha 0.4 – 1.0%
Полјоделски култури (пченка) 3 – 5 лисја - 2 – 6 kg/ha 0.5 – 1.0%
Лозје Пред цветањето, после берба - 3 – 6 kg/ha 0.5 – 1.5%

Пакување

Достапен во пакувања од 1.000 kg и 25 kg


Функција на NPK 15 30 15

Merbabu 15 – 30 – 15 + 2MgO + TE се препорачува кога големи дози на Фосфати (P2O5) му се потребни на растението за време на специфични фази од развојот, на пр. за време на развојот на коренот, формирањето на пупката, цветањето итн.