Нов проект во Италија

Тимот на Хортицентар заедно со холандскиот партнер Kees Greeve B.V. започнаа со исградба на стакленик од 2 ха во Салерно Италија.
Во продолжение слики од проектот.

Salerno 1 Salerno 2

Salerno 3 Salerno 4