Нов курс „Управување со култури’’

Нов курс за Управување со култури започна денеска во Хортицентар – Greenhouse training center. Учесници се студенти од Универзитетот во Белград, Украина и Бугарија.
Курсот ќе трае до 6-ти Јули 2015 год..