Нов курс во понеделник

Две студентки од Универзитетот Свети Кирил и Методиј – Скопје и една студентка од Универзитетот во Нови Сад наредната недела ќе започнат со еднонеделен интензивен курс во Хортицентар – Greenhouse training center.
Курсот ќе трае до 18 Јули.