Нов курс започнува во Хортицентар

Денес во Хортицентар – Greenhouse training center започнува нов курс. Овој пат учесници на курсот се од Летонија и Србија.