Можност за студирање во Холандија

ХОРТИЦЕНТАР нуди можност за едногодишно студирање во Холандија на реномираниот CAH Dronten Универзитет.
Програми достапни за нашите студенти:
- Food safety Management
- International Livestock Production
- International Horticulture & Management
- Food Production Management
Предавањата се на англиски јазик.