Највкусната марула во Хортицентар

Највкусната марула во регионот може да се најде во Хортицентар – Greenhouse training center со одгледувана со најсовремен систем на одгледување на зеленчук, без пестициди.
За подобар вкус и трајност се препорачува да не се чува во ладилник.
 
Lettuce