Тренинг Центар

Нашите тренинг департмани

 

 

Курсеви кои што Хортицентар ги одржува

Курсеви Стартер

Ниво:Култура:Курс:Времетрање:Почеток:Аплицирање до:Аплицирај:
СтартерДоматМетоди на одгледување3 дена31.10.2016*24.10.2016Пријава
Управување со култури7 дена14.11.2016*07.11.2016Пријава
Воден режим5 дена07.11.2016*31.10.2016Пријава
Контрола на клима5 дена31.10.2016*24.10.2016Пријава
*Датумите за учесниците се флексибилни
 

Курсеви Медиум

Ниво:Култура:Курс:Траење:Почеток:Аплицирање до:Аплицирај:
МедиумДоматПланирање на трошоци и култури10 дена14.11.2016*07.11.2016Пријава
Енергетска ефикасност5 дена14.11.2016*07.11.2016Пријава
*Датумите за учесниците се флексибилни
 

Курсеви Експерт

Ниво:Култура:Курс:Времетраење:Почеток:Аплицирање до:Аплицирај:
ЕкспертДоматИнтегрална заштита од штетници5 дена21.11.2016*14.11.2016Пријава
Биолошка контрола5 дена21.11.2016*14.11.2016Пријава
Управување со стакленик7 дена28.11.2016*21.11.2016Пријава
*Датумите за учесниците се флексибилни
 

Курсеви за одгледувачи

Ниво:Култура:Курс:Времетраење:Почеток:Аплицирање до:Аплицирај:
ОдгледувачЈагодаМетоди на одгледување3 дена31.10.2016*24.10.2016Пријава
ЈагодаВоден режим5 дена07.11.2016*31.10.2016Пријава
ЈагодаКонтрола на клима5 дена31.10.2016*24.10.2016Пријава
МарулаУправување со култури7 дена14.11.2016*07.11.2016Пријава
*Датумите за учесниците се флексибилни