Merbabu 15 – 30 – 15

Merbabu 15 – 30 – 15 + 2MgO + TE со високо ниво на Фосфати е дел од палетата НПК ѓубрива на Балкан Грин Хаус/Хортицентар целосно растворливи во вода.
Merbabu 15 – 30 – 15 + 2MgO + TE се препорачува кога на растението му се потребни високи дози на Фосфати (P2O5) за време на специфичните/критични фази на раст, на пример за време на интензивниот раст на коренот за време на генеративната фаза, за време на формирањето на пупката, цветањето и оформувањето на плодот.

Карактеристики на производот

• Високо ефективен извор на Фосфор (P)
• Се користи за време на специфична фаза на раст
• Високо растворлив, чист, без прашина, не е подложно на стврднување
• Ниско ниво на натриум и хлорид
• Микроелементите се целосно хелатни
• Специјално дизајниран за фолијарно нанесување (преку лист)
• Специјално дизјаниран за фертигација (капка по капка) во почвата како и за користење при безпочвеното производство.
• Компатибилен со повеќето ѓубрива растворливи во вода, освен ѓубривата кои што содржат Калциум. Во овој случај , потребни се два резервоари или пак ѓубривата треба да бидат нанесени посебно.

Начин на дозирање | Фертигација (капка по капка)

Култура Време на апликација Дозирање во kg/ha
Овошки (јаткести овошки) Од почетокот на фертигацијата па се до 4 до 6 недели пред берба 50 – 200 kg
Лозје Од почетокот на фертигацијата / раната фаза на отварање на пупките се до крајот на цветањето 50 – 200 kg
Зеленчук (компир, кромид, морков) Од почетокот на фертигацијата па се до развојот на кртолата 100 – 200 kg
Зеленчук (домат, краставица) Од насадувањето па се до 3 до 4 недели пред берба.
Во зависност од растението: зеленолисни и маслинести култури.
100 – 250 kg

 

Начин на дозирање | Фолијарно (преку лист)

Култура Време на апликација Дозирање на една апликација* Концентрација на раствор на спреј (w/v)
Овошки 1 – 3 апликации:
- Крај на фазата на цутење / раната фаза на развој на плодот
4 – 12 kg 0.4 – 1.2%
Јагода Пред секоја фаза на цутење 4 – 10 kg 0.4 – 0.8%
Диња 2 – 3 апликации:
- Пред цветањето
- На плодот
- За време на фазата на развој на плодот
5 – 8 kg 0.5 – 1.0%
Зеленчук (домат, краставица) Доколку е потребен дополнителен фосфат од првата вегетативна фаза па се до 4-6 недели пред берба. 3 – 6 kg 0.4 – 1.0%
Полјоделски култури (пченка) 3 – 5 лисја 2 – 6 kg 0.5 – 1.0%
Лозје Пред цветањето, после берба 3 – 6 kg 0.5 – 1.5%

 
* Зависи од количината на вода што се користи.
Споменатите дози, број на апликации, концентрацијата и фазите на апликација се субјект на почвените и климатските услови, влијанието на претходните насадени култури и останати специфични услови.
Прецизно дозирање, концентрација и фази на апликација можат да бидат дадени после објективна дијагностичка процедура, односно анализи на почва, субстрат и/или анализа на растителен материјал.
Хортицентар – Greenhouse training center заедно со својот експертски тим врши испитување на почва, субстрат и растителен материјал преку своите реномирани партнери од Холандија.
Доколку имате дополнителни прашања контактирајте не преку следнава контакт форма или на долу наведените телефони.