Меморандум со Универзитетот во Нови Сад/Белград

Минатата недела Хортицентар – Greenhouse training center потпиша два Договори за соработка со Универзитетите во Белград и Нови Сад, односно Факултетите за земјоделство. Овие договори отвораат врата за практична обука на студентите во нашиот Хортицентар и имплементација на нови технологии.

Договор за соработка со Универзитетот Белград – Факултетот за земјоделство


 

Договор за соработка со Универзитетот во Нови Сад – Факултетот за земјоделство