Магнезиум Нитрат


Карактеристики

Calcium Nitrate

  • Целосно растворлив во вода во форма на мали гранули
  • Ниско ниво на хлор, натриум и други штетни материи за растението.
  • Отпорен на стврднување поради уникатниот облик на гранулите
  • Комбинацијата на Магнезиум и Нитрат гарантираат брза реакција од страна на растението, посебно при фолијарна употреба.
  • Може да се користи фолијарно и капка по капка
  • Достапен во специфични деривати со на пр. Калциум Нитрат или (хелатни) микро елементи
  • Компатибилен со повеќето ѓубрива кои што се целосно растворливи во вода

Дозирање

Начин на дозирање | Фертигација (капка по капка)

Култура Време на апликација Дозирање во kg/ha
Овошки Веднаш после цветањето 100 – 200 kg
Лозје Од раната фаза на отварање на пупките се главната фаза на цветањето 100 – 150 kg
Зеленчук Од стартот на вегетативниот раст до развојот на плодот 150 – 300 kg
Зеленчук
компир и домат
Компир: Од развојот на кртолата па се до десет дена пред зголемувањето на истата
Домат: од расадувањето па се до фаза на созревање
100 – 200 kg

150 – 300 kg

Начин на дозирање | Фолијарно (преку лист)

Култура Време на апликација Дозирање на една апликација* Концентрација на раствор на спреј (w/v)
Овошки 5 – 10 апликации:
- Веднаш по периодот на цветањето
3 – 8 kg/hа 0.5 – 1.5%
Зеленчук
-Пченка
-Репка
-Пченица
-Шеќерна репка
1-2 апликации
- После фазата од 5 лисја
- Од вегетативниот развој до цветањето
- Од развојот до цветањето
- 2 до 3 апликации за време на пролет
- 3 – 6 kg/ha
- 3 – 6 kg/ha
- 3 – 6 kg/ha
- 3 – 8 kg/ha
- 1.0 – 1.5%
- 1.0 – 1.5%
- 1.0 – 1.5%
- 1.0 – 2.0%
Лозје 3 – 4 апликации:
- Да се спречи сушењето на стеблото, на интервал од десет дена
3 – 9 kg/ha 0.5 – 1.5%
Зеленчук
дињи
2 до 5 апликации
Во вегетативната фаза за време на цветањето на на женските цветови
3 – 10 kg/ha 0.5 – 1.5%

Пакување

Достапен во пакување од 1.000 kg и 25 kg


Функција на магнезиумот

Магнезиумот е главен сосатвен дел од хлорофилll молекулата и затоа е активно вклучен во фотосинтезата. Магнезиумот е ко-фактор во неколку ензимски реакции кои го активираат фотосинтетскиот процес. Магнезиумот е потребен за да ги стабилизира рибозомските честички (компоненти на ќелиите кои што прават протеини од амино киселината). Магнезиумот го зголемува движењето на шеќерите во растението.


Недостаток на магнезиум

Бидејќи магнезиумот патува брзо хлорозата се јавува прво на постарите лисја, со развивање на некроза во хлоротичното ткиво. Во неговата прогресивна форма, симптомите можат да личат на недостаток на калиум. Првите симптоми се прошарани хлоротични делови во внатрешното ткиво. Внатрешното ткиво се шири повеќе од останатите ткива на листот, резултатот е зголемена набабрена површина која се шири од хлоротичното кон некротичнотот ткиво. Недостатокот на Магнезиум е чест случај кај киселите почви и почви кои примаат високо ниво на ѓубрива Калиум или Калциум.
Chlorosis-to-orange-leaves-caused-by-magnesium-deficiency Magnesium-deficiency-of-an-oil-seed-rape-leaf