Марула во Хортицентар

Марула од хибридите Funsong, Batavia и Medea насадена во Департман 3 напредува добро во совршени услови со еп & флод систем на прихрана кој е совршен за одгледување на салати.
Посетете не!