Предавање на Професор Слободан Банџо

Професорот Слободан Банџо од Универзитетот Свети Кирил и Методиј од Скопје, Земјоделскиот Институт, одржа предавање за „Биолошка заштита на растенијата’’ во Хортицентар на студентите од Универзитетот во Белград, Украина и Бугарија.