Iperen Follistim за исхрана и биостимулација

Уникатен и иновативен производ за фолијарна апликација.
Комбинирање, истовремено со исхрана и биостимулација.
Комбинирање на минералните хранливи материи и алги.
Ја зголемена отпорноста на растенијата од А-биотски стрес: топлина, сушата, ладно, поплави и сл.
Го зголемува производството на растителни метаболити, односно антиоксиданси и регулатори.
Безбедно може да се користи како фолијарно ѓубриво. Не го оштетува лисното ткиво. Го подобрува усвојувањето на хранливите материи. Има синергистичко дејство со алги. Го зголемува приносот и го подобрува квалитетот на плодовите.
foliastim photo
Ефект на Iperen FoliaStim
Морските алги се изложени на екстремни услови. Тие се активираат и овозможуваат да се произведе високо ниво на супстанции за намалување на чувствителноста за стрес. Foliastim содржат: алгинати (навлажнувачки агенс), ламинаранс, анти оксиданси, манитол (регулирање на осмозата). Придонесува за појава на биостимулативен ефект кога растенија го користат.
Ефект на Iperen FoliaStim се должи на големиот квалите на алгите што ѓи содржи. FoliaStim има и до 15% од Ascophyllum nodosum внатре. Доследни на квалитетот во текот на годините кои се собрани на одржлив и прилагодлив начин за растенијата.
За повеќе информации за овој уникатен производ (концентрација, начин и метод на примена кај различни култури), обратете се во стручно – советодавната служба на ХОРТИЦЕНТАРОТ.