Iper – Fer хелатна иновација

Хортицентар е горд да ви ги претстави двата нови хелатни агенси кои радикално ќе го променат пазарот: HBED и целосно био разградливиот IDHA. Во оваа точка се фокусираме на нашите Iper-Фер спектар на производи, врз основа на HBED.

Фе-HBED е хелат што го држи железото во раствор лесно достапни за растенијата, и го штити железото од измивање, врнежи до многу висока pH вредност од 12. Тоа е најефективниот хелатен агент, особено за варовнички почви. Стабилноста на Железната HBED е уште поголема од онаа на железната-EDDHA хелати. Како HBED хелат нема изомери, достапноста на железо не зависи од орто-орто процент од хелатни агенти. Ова гарантира производ со постојан висок квалитет, исто така, во текот на подолг временски период.

Покрај тоа, HBED има неколку други корисни квалитети. Прво, хелатната форма HBED има ограничен афинитет кон бакар. Ова значи дека ризикот од бакар акумулацијата е мал. Следна на тоа, HBED хелатениот агенс е високо отпорна на УВ светлина. Како резултат на тоа, молекуларната структура и нејзините својства остануваат непроменети.

Сето ова ја прави HBED хелатната форма како најефикасни хелатни агенти на пазарот. Сите овие производи се микро гранулирани, целосно без прав и лесно растворливи во вода.

Ако сте во потрага за најефекасниот производ да се реши проблемот со дефицит на железо, Iper-Fer палетата на производи е вашиот најдобар избор. За да дознаете повеќе за овој спектар на производи, ние со задоволство ве покануваме да не посетите во просториите на Хортицентарот.