Интензивен курс

Од 01.07.2015 започнува еднонеделен интензивен курс за двајца студенти од Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје во склоп на соработката која факултетот што ја има со Хортицентар – Greenhouse training center.
Сите заинтересирани може слободно да аплицираат.