Хортицентар/Универзитет во Нови Сад

Утре, Петок 29.05.2015, Хортицентар – Greenhouse training center ќе потпише Меморандум за соработка со Земјоделскиот факултет во Нови Сад Србија, дел од Универзитетот во Нови Сад.
Договорот отвара врата за практична обука на студентите во нашиот Хортицентар и имплементација на нови технологии.