Хортицентар/Универзитет во Белград

Во четврток Хортицентар – Greenhouse training center ќе потпише Меморандум за соработка со најстариот земјоделски факултет во регионот – Земјоделскиот факултет во Белград.
Договорот отвара врата за практична обука на студентите во нашиот Хортицентар и имплементација на нови технологии.