Хортицентар тимот во Холандија

Тимот на Хортицентар – Greenhouse training center престојува во Холандија каде што ќе ги посети стратешките партнери Kees Greeve Greenhouses, Van Iperen International и GreenQ Improvement Center.

« 1 на 2 »