Хортицентар искуство

Презентација на Јелена Благојевиќ – студент на Факултетот за земјоделство Нови Сад


 

Презентација на Бојана Савиќевиќ – студент на Факултетот за земјоделство Нови Сад