Благодарница

Уште една потврда за успешната работа на Хортицентар – Greenhouse training center!
Во рамките на 97 годишнината на Земјоделскиот факултет во Белград, Србија, денес на 28.03.2016 год. беше доделена специјална Благодарница за соработка на Хортицентар.