Првите тренинг сертификати

Првите сертификати на Хортицентар беа доделени на Бојана Савиќевиќ и Јелена Благојевиќ студенти на Универзитетот од Нови Сад Србија.
Тие престојуваа една недела и успешно ја завршија тренинг програмата на Хортицентар Greenhouse training center.
Честитки!!