Завршени курсеви во Хортицентар

2015 година е позади нас полна со прекрасни впечатоци на сите оние кои имаа можност да не посетат и да станат дел од нашиот тим, ова се некои од нив:

Живица Јовиќ

Информација за курсотСертификатВпечаток

Ласма Бекина

Информација за курсотСертификатВпечаток

Chen Ling-Hsi

Информација за курсотСертификатВпечаток

Wang Chun-Min

Информација за курсотСертификатВпечаток

Chen Jiun-Yuan

Информација за курсотСертификатВпечаток

Елена Радиноска

Информација за курсотСертификатВпечаток

Драгана Цекова

Информација за курсотСертификатВпечаток

Екатерина Волјанскаја

Информација за курсотСертификатВпечаток

Димитар Кантарев

Информација за курсотСертификатВпечаток

Никол Турус

Информација за курсотСертификатВпечаток

Слаѓана Гашиќ

Информација за курсотСертификатВпечаток

Александар Антовиќ

Информација за курсотСертификатВпечаток

Бојана Савиќевиќ

Информација за курсотПрезентацијаИзвештај

Јелена Благојевиќ

Информација за курсотПрезентацијаИзвештај