Финално бетонирање на внатрешноста на Хортицентар

На почетокот на оваа седмица беше извршено финално бетонирање на внатрешноста на Хортицентар. Беа бетонирани патеките во стакленикот, котларата како и предавалната за студентите.

photo 1

photo 2

photo 1

photo 2

photo 3

photo 4

photo 5