Разликата помеѓу хидропонско (безпочвено) и почвено производство


Безпочвено производство Почвено производство
Не е потребна почва.Потребно е добар почвен слој.
Растенијата се наводнуваат автоматски.
Нема стрес за вода.
Растенијата треба да се наводнуваат за да се намали стресот за вода.
Хранливите елементи се достапни цело време.
Се користат само вода, растворливи ѓубрива.
Формулацијата на хидропонското ѓубриво содржи балансирана хранлива содржина.
Хранливите елементи мора да бидат додадени во почвата.
Се додека не се направи лабараториска анализа на почвата, може да се стават премалку или премногу ѓубрива.
Почвените болести може да се одстранат.Болестите во почвата може да се развијат.
Хидропонското производство не е органско затоа што се користат синтетички ѓубрива и растенијата не се одгледувани во почва.Во почва може да се изведе органско производство затоа што може да се употребуваат органски ѓубрива како компост и арско ѓубриво.

Hydroponic production

Хидропонско (безпочвено) одгледување

 
Field production

Почвено одгледување

 

Доколку сте заинтересирани во врска со безпочвено одгледување на растенија ве молиме посетете го нашиот Хортицентар – Greenhouse training center.