Штетите од нематода

Секундарната инфекција го прави дијагностицирањето тешко.

Вовед

Растенијата одгледувани на почва често страдаат од штети предизвикани од нематоди. Не сите нематоди се растителни паразити. Напротив, повеќето од нематодите присутни во почвата се сапрофити. Тие живеат од органски остатоци, бактерии и габи. Во само еден грам почва можат да бидат присутни илјадници нематоди. Само растително паразитските нематоди го зафаќаат растението. За разлика од сапрофитските нематоди растителните патогени нематоди имаат сонди. Со овие сонди тие влегуваат во клеточниот ѕид и лачат ензими кои ја оштетуваат или уништуваат клетката. Во реакцијата, на растението се појавуваат симптоми како лезии или некрози, коренови израстоци, малформации на листовите или корењата, извртено стебло и листови, попречен раст и т.н. Кореновите нематоди можат да предизвикат сериозни оштетувања. Тие не само што го попречуваат навлегувањето на вода и хранливи материи туку и транспирацијата на истите. Во случај на сериозни оштетувања растението може дури и да умре.
Nematodes

Растителни домаќини и варијабилни симптоми

Количината на домаќини се разликува по видот на нематоди. Некои нематоди имаат голем избор на растителни домаќини, на пример кореновата лезија нематодата Pratylenchus. Културите кои не се подлежни на оваа нематода се доста ретки. Другите нематоди имаат многу помалку растителни домаќини, како Ditylenchus. Посебно Ditylenchus може да предизвика неколку економски штети на пример на компирот и некои видови на цветни пупки. Доколку еднаш парче почва е заразено од Ditylenchus препорачливо е да не се одгледуваат подложни растенија со години. Други вистински заеднички нематоди се кореновата нематода Meloidogyne и лисната нематода Aphelenchoidus. Aphelenchoidus може да предизвика малформации на надземните делови на растението.

Секундарни инфекции

Износот на штети предизвикани од нематодите е на прво место се должи на бројот на нематоди кои го напаѓаат растението. Но и покрај тоа, раните предизвикани од овие нематоди даваат на другите патогени, како габи и бактерии, лесен влез во растението. Исто така постојат нематоди, како Xiphinema, кои се способни да го пренесат растителни патогени вируси. Корењата оштетени од нематоди се повеќе изложени на суша. Оштетените корења имаат мал капацитет на примање на вода и хранливи елемнти и тоа резултира со проблем на недостаток на растението. Сите тие секундарни симптоми често прават тешко да се дијагностицира оргиналната инфекција правилно.

Брзото препознавање спречува сериозни оштетувања

Доколку сакате да знаете повеќе за нематодата или да проверете дали во вашата почва или растение постои нематода Ве молиме контактирајте не.