Курсот „Управување со култури’’ заврши

Успешно заврши овонеделниот курс „Управување со култури’’. Соодветните сертификати доделени на студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методиј од Скопје како и на студентката од Новосадскиот Универзитет.
Имено Елена Радиноска и Драга Цекова од Универзитетот Свети Кирил и Методиј зе здобија со Сертификат „Управување со култури – СТАРТЕР’’, додека Јелена Благојевиќ од Новосадскиот Универзитет се здоби со Сертификат „Управување со култури – МЕДИУМ’’.
Честитаме!