Натпревар Универзитет во Белград

Земјоделскиот факултет во Белград по склучувањето на Договорот за соработка со Horticentar – Greenhouse training center, организираше натпревар за студентите, при што на тројца студенти како награда ќе им овозможи бесплатен престој и обука во Horticentar – Greenhouse training center.
Повеќе информации на овој линк.