Чистење и дезинфекција на камената волна во хортикултурата

Клучот на успехот во една производствена сезона е чистотата. Користете нови или дезинфицирани материјали + алати за размножување исто така и за започнување на новата одгледувачка сезона.
За дезинфекција користете Menno Clean 1-3% и спреј 100 литри раствор на 1000 m2. Количината на концентратот и спрејот зависат од чистотата на површината.
Најважна е чистотата на областа за одгледување. Користете свежа, стерилна наѓубрена вода за потопување на камената волна. Избегнете повеќекратна употреба на раствор за ѓубриво, се со цел да се спречи инфицирање.