Калциум нитрат кристален: Високо концентриран и без амониум

Калциум нитрат кристален е уште еден уникатен производ во поширокиот опсег на калциум нитрати на Van Iperen. Производот има најголема концентрација на пазарот и содржи незначителна сума на амониум. Сепак има ограничена сензитивност на стврднување. Калциум нитратот (кристален) содржи 32% калциум оксид (НСА) и 17% Азот достапни како нитратен азот (Н-NO3). Стандардна калциум нитрат формулација содржи не повеќе од 26,3% од калциум оксид. Високата концентрација во комбинација со незначителна сума на амоњачен азот (N-NH 4) го прави производот најдобар избор за безпочвена апликација. Таа е идеална за производителите за користење како растворлив калциум нитрат за култури кои растат на хидропоника.
Оваа формулацијата е безводна, додека алтернативните производи кои не содржат амониум се главно тетра хидрати. Оваа формулација го прави производот помалку хигроскопен (да привлекува водни молекули од околната средина). Во комбинација со неговата гранулирана структура го прави високо растворлив и чист производ отпорен на стврднување.

Повеќе производи на Van Iperen, можете да најдете и купите од страна на претставникот на Република Македонија, Балкан Грин Хаус.