Недостаток на калциум кај јаболкото

Calcium Deficiency of Apple
Опис на симптомите: Ниското ниво на калциум произведуваат црни дамки на стресните подрачја на овошката, на нејзината површина.
Ситуацијата се влошува од: Кицели почви, песокливи почви, кисели тресетни почви, почви богати со натриум, почви богати со алуминиум, сушни услови, овошки со зголемено ниво на азот и калиум, големи овошки.

Калциумот е важен за: ја намалува горчливоста и останати поврзани нарушувања, ја зголемува големината на плодот, ја зголемува цврстината на плодот, му дава на плодот подобра боја, ги намалува болестите што се јавуваат при складирањето на плодот.

Опис на причина: Недостатокот на калциум често може да се замени со недостатоко на бор кај овошките. Но недостатокот на бор предизвикува во раната фаза од развојот на овошките, додека недостатокот на калциум дава симптоми неколку недели пред берба или за време на складирањето.
Наш совет кон одгледувачите на јаболка е да нанесат Ван Иперен калциумови ѓубрива како:
Calcium nitrate Horticultural grade
Calcium nitrate Agricultural Grade
Calcium nitrate Fertigation grade
Calcium chloride Horticaltural grade
Calcium nitrate liquid
Calcium chloride 35% Liquid
За повеќе информации за овие производи и начинот на апликација, дозите и концетрацијата можете да добиете од нашиот професионален агро-тим во Хортицентар – Greenhouse training center.