Биолошка заштита во Хортицентар

Во халите на Хортицентар се применува биолошка заштита на растенијата (доматите). Како биолошка заштита на неколку места во халите е поставен предаторот Macrolophus pygmaeus (инсект), кој се храни односно ги уништува белокрилката и лисната вошка преферирајки ги јајцата и ларвите како и пајаците, лисниот минер и трипсот.
Со примена на овој предатор не се применуваат хемиски средства (инсектициди).
 
IMG-20150420-WA0015

IMG-20150420-WA0016