Статија за Хортицентар во билтенот на Van der Knaap

Компанијата Van der Knaap во својот билтен “Grow-How!” објави статија за Хортицентар – Greenhouse training center.

Претходно истата компанија одржа презентација во просториите на Хортицентар за своите производи вреќички кокос. Повеќе за тоа прочитајте овде.

Article about Horticentar in Van Der Knaap newsletter