Агрономска супервизија Зелена Куќа

Балкан Грин Хаус преку својот ХОРТИЦЕНТАР и своите врвни експерти со нивните совети (упатства) секојдневно го следи и учествува во оранжериското производството на Зелена Куќа ДОО Кочани за производствената сезона 2013/2014 год.

zelena 1
zelena 2
zelena kuka Priva