2-ра фаза од проектот во Бугарија

Тимот на Хортицентар – Greenhouse training center деновиве започна со изградба на втората фаза од стакленикот во Пловдив Бугарија со површина од 2500 м2. Првата фаза беше завршена успешно во Септември 2014 година.