11-ти Меѓународен овоштарски саем – Долни Краљевец – 4 и 5 11.2016

Хортицентар тимот зеде учество на 11-иот Меѓународен овоштарски саем во Долни Краљевец (Хрватска). Заинтересираноста и посетеноста на нашиот штанд беше голема. Очекуваме големи резултати.